Operativno lečenje

Početna strana  /  Korisno  /  Operativno lečenje

OPERATIVNO LEČENJE OBUHVATA:

  • Kompletnu preoperativnu pripremu (lab. priprema, EKG, medikamentozna priprema, kao i po proceni anesteziologa – konsultacija interniste – kardiologa, pulmologa, RTG snimak srca i pluća)
  • Hematološka priprema (hematološki status, određivanje krvne grupe, Rh faktora)
  • Operacije se vrše u lokalnoj, regionalnoj i opštoj anesteziji.
  • Anesteziju vodi odabrani anesteziološki tim uz pomoć savremenih aparata za anesteziju i intraoperativni monitoring.
  • Operacija izvodi kompletan hirurški tim na čelu sa eminentnim hirurgom-specijalistom pojedine hirurške grane.
  • Neposredni postoperativni tok se odvija uz intenzivnu negu medicinskih sestara uz nadzor specijaliste anesteziologa-reanimatologa i hirurga.
Call Now Button