Strateški ciljevi

Početna strana  /  Kvalitet  /  Strateški ciljevi

Kao odgovorna zdravstvena ustanova Specijalna hirurška bolnica „ PARKS – DR DRAGI“ rukovodi se strateškim ciljevima kao putokazima jednog zdravog poslovanja.

Strateški ciljevi Specijalne hirurške bolnice „PARKS – DR DRAGI“ su:

I   Usvajanje i uvođenje novih tehnologija i metoda za dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione procedure

II  Sticanje sertifikata o akreditaciji Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije

III Implementacija bolničkog informacionog sistema

IV Rekonstrukcija prostora Bolnice „PARKS – DR DRAGI“ i proširenje prostornog kapaciteta kroz novi objekat

V Pružanje zdravstvenih usluga kroz međunarodnu saradnju

Call Now Button