Pupčana kila

Početna strana  /  O Bolestima  /  Pupčana kila

Pupak je ožiljak, koji se formira nakon rođenja, na mestu gde se nalazila pupčana vrpca.

Pupak je jedna od slabih tačaka prednjeg trbušnog zida, i potencijalno je mesto za nastajanje urođenih ili stečenih kila. Pupčana kila kod odraslih osoba nastaje zbog rastezanja ožiljnog prstena pupka. Učestalost javljanja je oko 3-6% od ukupnog broja svih kila prednjeg trbušnog zida. Češće se javlja kod žena u starijem dobu.

Faktori koji dovode do slabljenja pupčanog prstena su: trudnoća (svaka sledeća trudnoća povećava verovatnoću nastanka kile), gojaznost, naglo mršavljenje, postojanje nekih bolesti koje dovode do nakupljanja tečnosti-izliva u trbušnoj duplji. Osim ovih faktora stečenih u toku života, postoji i urođeni faktor koji nastaje iz poremećenog odnosa određenih struktura u predelu pupka.

Pupčana kila

KLINIČKA SLIKA

Pupčana kila

U predelu pupka postoji povremeno ili stalno ispupčenje.
Koža u predelu pupčane kile je rastegnuta, često dolazi do pojave upale kože u tom delu, pa čak i stvaranje manjih ili većih ranica. Ove promene se obavezno moraju izlečiti pre eventualnog operativnog lečenja.

Sadržaj pupčane kile najčešće je trbušna maramica ili tanko crevo, ređe drugi organi trbušne duplje. Kod mršavih osoba kila se uglavnom lako pipa i može da se napipa sam defekt na trbušnom zidu i da se odredi njegova veličina. Kod gojaznih osoba je pregled otežan, a procena veličine defekta je nesigurna.

KOMPLIKACIJE PUPČANE KILE

Najopasnija komplikacija pupčane kile je ukleštenje organa trbušne duplje, kada dolazi do odumiranja tkiva koje je uglavljeno u kilu i ukoliko se ne reaguje operacijom, dolazi do razvoja upale cele trbušne maramice, pa čak i do smrti. Kod osoba koje imaju cirozu jetre i kod kojih se nakuplja tečnost u trbušnoj duplji, opisani su slučajevi kada je došlo do pucanja kile zbog pritiska tečnosti. Tada je potrebno pražnjenje pomenute tečnosti i hitna operacija zatvaranja kile i defekta na trbušnom zidu.

LEČENJE

U principu, mala pupčana kila, koja ne izaziva smetnje, niti bolove, treba da bude praćena od strane hirurga i samog pacijenta i ne mora se odmah operisati, s tim što pacijent mora imati na umu moguće ukleštenje. S druge strane, veća pupčana kila ili kila koja pravi smetnje pacijentu, daje povremene bolove, treba da bude rešena primenom odgovarajućeg tipa operacije sa ili bez ugradnje mrežice.

Naravno, ukoliko dođe do ukleštanja sadržaja kile, to predstavlja hitno hirurško stanje i pacijent mora biti što pre operisan.

LEKARI

Boris Zagoričnik

Dr sci. med.

BORIS ZAGORIČNIK

Goran Seničar

Spec. dr. med.

GORAN SENIČAR

Damir Egelja

Spec. dr. med.

DAMIR EGELJA

Radovan Cvijanović

Prof. dr sci. med.

RADOVAN CVIJANOVIĆ

Doktor

Doc. dr

MILAN KORICA

Dejan Ivanov

Prof. dr sci. med.

DEJAN IVANOV

Mlađan Protić

Prof. dr

MLAĐAN PROTIĆ

Ilić Radomir

Spec. dr. med.

RADOMIR ILIĆ

Call Now Button