NOVI NAČIN LEČENJA POVREDA KIČMENE MOŽDINE

  Ime*

  Broj telefona*

  Email*

  Prebivalište*

  Dijagnoza

  Poruka

  Povrede kičmene moždine i procedure lečenja

  TRETMANI PRI LEČENJU OŠTEĆENJA KIČMENE MOŽDINE

  • Opšti i neurološki pregled sa laboratorijskim i UZ pregledom
  • Protokoli pri fizikalnim i rehabilitacionim tretmanima
  • Tretman matičnim ćelijama
  • Robotski tretman
  • Neurofeedback terapija
  • Upotreba egzoskeleta
  • Tretman virtualnom realnošću
  • Premošćavanje mesta oštećenja kičmene moždine uz aktivaciju kaskade gena
  • Epiduralna neurostimulacija za kontrolu spazma, bola i uvođenje novih pokreta
  Spinal Cord Treatment
  Autism Treatment

  AUTIZAM: PERSONALIZOVANI PROGRAM I TERAPIJA

  • Govorne i druge neinvazivne terapije
  • Detoksikacija
  • Gastroenterologija i medikalna terapija
  • Lečenje matičnim ćelijama sa egzozomskim terapijama
  • IVIG
  • Plazmafereza

  EPIDURALNA NEUROSTIMULACIJA

  Stimulacija kičmene moždine se najčešće koristi nakon što pokušaji nehirurškog lečenja nisu uspeli da obezbede dovoljno olakšanje. Stimulatori kičmene moždine mogu se koristiti za lečenje ili upravljanje različitim vrstama hroničnog bola, uključujući:

  • Bol u leđima, posebno bol koji se nastavlja čak i nakon operacije (sindrom neuspele operacije leđa)
  • Postoperativni bol
  • Arahnoiditis (bolno zapaljenje arahnoida, tanke membrane koja
   pokriva mozak i kičmenu moždinu)
  • Bol u srcu (angina) koji se ne leči na drugi način
  • Povrede na kičmenoj moždini
  • Bol vezan za nerve (kao što je teška dijabetička neuropatija i neuropatija povezana sa rakom od zračenja, operacije ili hemoterapije)
  • Bolest perifernih krvnih sudova
  • Kompleksni regionalni sindrom bola
  • Bol posle amputacije
  • Visceralni bol u abdomenu i perinealni bol
  Spinal Cord Stimulation

  Stimulacija kičmene moždine može poboljšati sveopšti kvalitet života, sna i smanjiti potrebu za lekovima protiv bolova. Obično se koristi zajedno sa drugim tretmanima protiv bolova, uključujući lekove, vežbe, fizikalnu terapiju i metode opuštanja.

  Spinal Cord Stimulator Surgery

  KO BI TREBAO DA DOBIJE STIMULATOR KIČMENE MOŽDINE?

  Kao i kod svih tretmana, vaš lekar će želeti da se uveri da je stimulacija kičmene moždine prava za vas – i da će verovatno pružiti značajno olakšanje vašeg hroničnog bola. Da bi dao ovu preporuku, vaš specijalista za bol će verovatno naručiti testove snimanja i psihološki skrining. Neka osiguravajuća društva zahtevaju psihološki skrining kako bi se osiguralo da poremećaji poput depresije ili anksioznosti ne pogoršavaju vaš bol.

  Svaki pacijent je drugačiji, ali generalno, ljudi koji imaju najviše koristi od stimulacije kičmene moždine su oni koji:

  • Nisu osetili dovoljno olakšanje bola sa lekovima, manje invazivnim terapijama ili prethodnim operacijama
  • Nemaju psihijatrijske poremećaje kojim bi umanjili efikasnost postupka.
  Back pain
  Call Now Button